Xiahou Ba (Jin) Art

Xiahou Ba Art from Dynasty Warriors 7