Xing Cai (Shu) Art

Xing Cai Art from Dynasty Warriors 7