Kyoshiro Senryo Art

Kyoshiro Senryo Art from Samurai Shodown Sen