Azrael, Pre-battle Art

Azrael, Pre-battle Art from BlazBlue: Chrono Phantasma