Wang Yuanji, Rorolina Frixell Costume
Wang Yuanji, Rorolina Frixell Costume