Yang Xiao Long Art

Yang Xiao Long Concept Art from BlazBlue: Cross Tag Battle