Shiori Takadono Art

Shiori Takadono Concept Art from Shin Megami Tensei Liberation Dx2