Kyoshiro Senryo Art

Kyoshiro Senryo Art from Samurai Shodown (2019)