Guan Yu (Shu) Art

Guan Yu Art from Dynasty Warriors 7