THE LEGEND OF ZELDA ART

Hey! Listen! This is our collection of art from The Legend of Zelda series! You can click on gallery Links to view character designs and concept art drawn by official artists!

The Legend of Zelda: A Link to the Past Art
The Legend of Zelda: A Link to the Past Art

Artist(s): Yoichi Kotabe, Hideki Fujii, Yoshiaki Koizumi, Yasuhiro Sakai, Tomoaki Kuroume, Katsuya Terada

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Art
The Legend of Zelda: Breath of the Wild Art

Artist(s): Takumi Wada, Yusuke Nakano, Hirohito Shinoda, Yuko Miyakawa, Yoshiyuki Oyama, Yasutomo Nishire

The Legend of Zelda: Link's Awakening Art
The Legend of Zelda: Link's Awakening Art

Artist(s): Yoichi Kotabe, Masanao Arimoto, Shigefumi Hino, Katsuya Terada

The Legend of Zelda: Majora's Mask Art
The Legend of Zelda: Majora's Mask Art

Artist(s): Yoshiyuki Oyama, Satomi Maekawa, Satoru Takizawa, Yoshiki Haruhana, Daisuke Kageyama

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D Art
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D Art

Artist(s): Yoshiyuki Oyama, Satomi Maekawa, Satoru Takizawa, Yoshiki Haruhana, Daisuke Kageyama

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Art
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Art

Artist(s): Yusuke Nakano, Satomi Maekawa, Yoshiki Haruhana, Satoru Takizawa

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Art
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Art

Artist(s): Yusuke Nakano, Minoru Maeda, Wataru Yamaguchi, Yoshiki Haruhana, Yoshiaki Koizumi, Satomi Maekawa, Jin Ikeda, Satoru Takizawa

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass Art
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass Art

Artist(s): Yusuke Nakano, Daiki Nishioka, Yuka Kotaki, Takashi Ito, Sachiko Nakamichi

The Legend of Zelda: Skyward Sword Art
The Legend of Zelda: Skyward Sword Art

Artist(s): Takumi Wada, Yusuke Nakano

The Legend of Zelda: Spirit Tracks Art
The Legend of Zelda: The Minish Cap Art
The Legend of Zelda: The Minish Cap Art

Artist(s): Haruki Suetsugu

The Legend of Zelda: The Wind Waker Art
The Legend of Zelda: The Wind Waker Art

Artist(s): Yoshiyuki Oyama, Yoshiki Haruhana, Satoru Takizawa, Masanao Arimoto, Daisuke Kageyama

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Art
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Art

Artist(s): Daisuke Kageyama, Yoshiyuki Oyama, Yo Ohnishi, Ryuji Kobayashi, Keisuke Nishimori, Koji Takahashi, Yoshiki Haruhana, Satoru Takizawa, Masanao Arimoto

The Legend of Zelda: Twilight Princess Art
The Legend of Zelda: Twilight Princess Art

Artist(s): Yusuke Nakano, Satomi Asakawa, Yoshiyuki Oyama, Michiko Iwasawa

Spin-off & Crossover Zelda Games
Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Feat. The Legend of Zelda Art
Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Feat. The Legend of Zelda Art

Artist(s): Paul Veer, Lucas Carvalho, Ted Martens, Tyriq Plummer

Hyrule Warriors Art
Hyrule Warriors Art

Artist(s): ???

FEATURED GAME SERIES ART COLLECTIONS
(15 games)
(18 games)
(11 games)
(23 games)
(57 games)
(12 games)
(9 games)
(8 games)
(18 games)
(22 games)
(25 games)
(18 games)
(10 games)
(15 games)
(20 games)
(19 games)
(12 games)
(8 games)
(22 games)
(9 games)
(12 games)
(10 games)
(8 games)